Operationstak headericon

Det grundläggande kravet i operationssalen är inte bara att hålla acceptabel komfort och ventilationsnivå, men även att skydda patienterna från alla typer av infektioner. Valtria TAV-system uppfyller högsta sterilitetsstandarder enligt DIN 1946 – 4, SWKI VA 105 – 01.

Valtria Operating Theater (PDF)