Filterramar headericon

Menardi FF-A

Menardi FF-A är den enklaste hållaren för plana filtermattor i Menardi´s sortiment.

Läs mer

Menardi FF-B och Viledon Filterram

Ramkonstruktion för ny- eller ombyggnad av filterbank. Ramen ger en säker installation av bl.a. påsfilter, kompaktfilter, gas(kol)filter. Ram kan erhållas i galvaniserat stål eller rostfritt. Hållare för utbyggnad eller kraftiga stag för större filterbankar offereras separat.

Läs mer

Menardi FF-SB

Menardi FF-SB är en variant av Menardi FF-A och erbjuder stöd i form av nät på både inlopps- och utloppssidan.

Läs mer

Menardi FF-D

Menardi FF-D är en filterram för säker infästning av plana filtermattor. Filtermattan kläms mellan två nät i en öppningsbar ram med en lucka försedd med två eller flera låsningar.

Läs mer

Menardi FF-DC

Menardi FF-DC är en ram speciellt framtagen för vattenavskiljande filter. Dessa filter måste dränera och ramen har ett dräneringssystem genom vilket vatten kan avlägsnas.

Läs mer