Filterhus headericon

För infästning av filterpatroner och påsfilter har vi ett sortiment av filterhus i rostfritt stål eller plast. Det breda sortiment av vätskefilter som Menardi har ger dig som användare en flexibilitet i valet av produktlösning beroende på din verksamhet och dess krav.

Menardi tillhandahåller kompletta reningsanläggningar med filterhus.

Kontakta våra säljare för vidare information.