Menardi AirStream påsfilter headericon

Vi marknadsför ett komplett sortiment av påsfilter passandes till alla typer av . Menardi AirStream är samlingsnamnet på de påsfilterprodukter vi marknadsför utanför Freudenbergs standard sortiment. Filtermediat vi använder är i huvudsak ett syntetiskt polymert material men vi arbetar även där så krävs med produkter av glasfibermedia. Samtliga filter kan förses med 20 eller 25 mm ram. Ramtyper är galvaniserad stålplåt, återvinningsbar plast eller ett anpassat trämaterial. Våra påsfilter uppfyller kraven i EN779 samt VDI 6022.

Inom AirStream påsfilterserie ingår filter från G3 till F9 (EN779)