Viledon – djupbäddsfilter headericon

Viledon djupbäddsfilter är ett gasfilter för tunga applikationer där stora krav finns på kapacitet och säkerhet.

Filtret innehåller 2 st bäddar om 450mm genom vilka den kontaminerade luften leds. Bäddarna fylls med gasfiltermedia i lös form, granulat, pellets eller kemisorbentsfärer.

Menardi DB kan fyllas med valfritt media (aktivt kol eller kemisorbent) beroende av applikation och driftbetingelser. Lämpar sig för kontakttider  > 0.5 sekunder.

Viledon djupbäddsfilter för gasfiltrering
Produktblad (PDF)