Menardi DB-TT provtagningsrör för djupbäddsfilter headericon

Menardi DB-TT är ett system framtaget för att man på ett enkelt sätt skall kunna utföra tester av statusen på gasfiltermediat.

Menardi DB-TT består av ett inre och ett yttre rör tillverkat av PVC som tillsammans pressas ner i gasfiltermediat till önskat djup varpå man drar upp det inre röret, vrider runt det yttre för att underlätta för mediat att faller in i öppningen. Därefter för man ner det inre röret på nytt och lyfter upp båda tillsammans. Man får nu med ett mediaprov om c:a 1 dl vilket används för vidare analys av förbrukningsgraden.

  • Tillverkad i PVC-plast för att erhålla en konstruktion med låg vikt.
  • Kan användas med alla typer av gasfiltermedia, både pellets, sfärer och granulat.

Produktblad (PDF)