Menardi FH – FFT SC Safe Change housing headericon

Filterskåp för säkert filterbyte genom säkerhetspåse, vilket minskar risk för spridning av giftiga eller hälsovådliga föroreningar som fångats upp i filtren.
Används i applikationer där en konventionellt filterbyte innebär risk för person, produkt eller process.

Produktblad (PDF)