Menardi PTH Push Through Housing headericon

Menardi har en serie Push Through filtersystem för att passa olika tillämpningar inom läkemedelsindustri, kärnkraft samt liknande miljöer. Menardi Push Through filtersystem är i första hand avsedd att användas som ett till- eller frånluftsfilter för små enheter, glove boxes och isolatorer. Menardi Push Through filtersystem finns i en rad olika storlekar för att passa normala flöden i områden 10-160 l/s, men vi har också individuellt designade filterhus i specialstorlekar för att passa din specifika applikation.

Filterhusen kan konfigureras för att passa både singel och 2-stegsfilter (primär och sekundär) applikationer och kan installeras i valfritt läge.

Menardi Push through filtersystem utnyttjar HEPA filterinsatser med radiellt flöde anpassade med externa läpptätningar som finns i ett antal standardstorlekar och i olika materialval.

Filterbyte:

Menardi Push Through filterinsats byts genom att trycka den använda insatsen genom dess cylindriska hölje i den inneslutna enheten eller genom en påse för kontaminationsfritt filterbyte, så kallat ”Safe Change” filterbyte.