Patronfilter headericon

En process kräver som regel högre krav på filtrering av luft, för att uppnå god kontroll på produktionen/processen. Menardi levererar produkter från olika producerande företag, allt efter kundens krav och önskemål. Vår kunskap om de krav som industrin ställer samt olika gällande standarder kräver, borgar för ett korrekt val av produkt.

Exempel på typiska användningsområden

  • Vätske- och reningsanläggningar
  • Ytbehandlingsindustri (galvanisering, förnickling, förzinkning etc.)
  • Rökgaskondensering