Viledon ChemControl Filters CCF headericon

Viledon CCF är ett kompakt gasfilter bestående av ett veckat non-woven material innehållande kaliumpermanganat (KMnO4) för kemisorption av låga halter av H2S, SO2, formaldehyd, mercaptaner och andra oorganiska föroreningar.

Viledon ChemControl filters
Produktblad (PDF)