Viledon ChemControl Pellets headericon

Viledon ChemControl-pellets används för att förebygga korrosion orsakad av sura/frätande gaser. De tar bort förorenande gaser med hjälp av adsorption, absorption och kemisorption.

Samlingsbroschyr (PDF)

Viledon ChemControl Pellets

CCP 104 (PDF)
Kemisorbent för sura gaser och kväveoxider. Aluminiumoxidsfärer med 4% KMnO4.

CPP 108 (PDF)
Kemisorbent för sura gaser och kväveoxider. Aluminiumoxidsfärer med 8% KMnO4.

CCP 210 (PDF)
Kemisorbent för sura gaser och kväveoxider. Aluminiumoxidsfärer med 10% NaMnO4 / KMnO4.

CCP 310 (PDF)
Kemisorbent för sura gaser och klorhaltiga föroreningar. Aluminiumoxidsfärer med impregnerat aktivt kol.

CCP 510 (PDF)
Kemisorbent för klor, brom och jod.

CCP 610 (PDF)
Pelleterat aktivt för adsorption av kolväten och VOC (Volotile Organic Compound)

CCP 810 (PDF)
Blandprodukt för adsorption av kolväten och VOC kemisorption av svavelväte, svaveldioxid och kväveoxider.

CCP 830 (PDF)
Blandprodukt för adsorption av kolväten och VOC kemisorption av svavelväte och svavel- och kväveoxider.

CCP 840 (PDF)
Blandprodukt för adsorption av kolväten och VOC kemisorption av svavelväte, svaveldioxid och klorhaltiga föroreningar.

CCP 903 (PDF)
Zeolitbaserat (aluminiumsilikat) gasfiltermedia för adsorption av ammoniak.

Översikt (PDF)