Viledon Compact påsfilter headericon

Filtret består av ett progressivt 1 eller 3-skiktsmedia och är tillverkade av obrytbara syntetiskt organiska fibrer samt mikrofibrer – filtren innehåller alltså inga glasfibrer. Tack vare täta svetsade filterfickor och ingjuten PUR ram garanteras hög funktionssäkerhet.

Filtrets egenskaper är högsta stofthållningsförmåga och därav lång användbar livslängd. Denna egenskap uppstår genom att filtermaterialet är uppbyggt utav ett progressivt filtermedia, enkelt- eller flerskikts, samt dess styva formstabila fickor. Med ett lågt genomsnittligt tryckfall och optimerad aerodynamik tillgodoses ett fullt utnyttjande av hela den effektiva filterytan som ger resultatet av minskade energikostnader. Viledon Compact påsfilter säkerställer en maximal funktionssäkerhet även under tillfällig överbelastning och är underhållsfritt under hela sin livslängd. De är icke-korroderande, fuktresistent upp till 100% relativ luftfuktighet, termiskt stabil upp till 70°C, och fullt förbränningsbart. Viledon Compact påsfilter är mikrobiologiskt inaktivt och uppfyller alla hygienkrav för VVS-system och liknande enheter.

Inom Compact påsfilterserie ingår;
Filterklass ISO coarse 60-65% (G3) Viledon Compact G35
Filterklass ISO coarse 70% (G4) Viledon Compact F40, F45
Filterklass ISO ePM10 55% (M5) Viledon Compact F50
Filterklass ISO ePM10 60% (M6) Viledon Compact T60
Filterklass ISO ePM10 75%/ISO ePM2,5 65% (M6/F7) Viledon Compact T90/T90 PRE
Filterklass ISO ePM2,5 60-65% (F7) Viledon Compact T90
Filterklass ISO ePM1 75% (F8) Viledon Compact T95

Installationsguide
(PDF)