Viledon MX MaxiPleat headericon

Viledon MX MaxiPleat kompaktfilter finns i filterklasserna M6 till E12.

Viledon MX MaxiPleat kompaktfilter, är en unik produkt då den produceras med en patenterad process. Filterpappret präglas termiskt vid produktion så att en konisk formation uppstår vilket ger en naturlig rygg åt efterföljande filterveck. Därigenom undviks konventionella limseparatorer mellan vecken. De aerodynamiska veckens geometri och det 250 mm djupa packen resulterar i optimerat flöde med lågt tryckfall även vid höga luftflöden.

Den höga stofthållande förmågan och produktens mekaniska stabilitet säkerställer lång livslängd och en maximal driftsäkerhet. Designen underlättar installation och utbyte. Filterelementen är lätta, korrosion-fria och fuktresistenta upp till 100% rel. fuktighet.

Med MaxiPleat Modular Filter System, kan MaxiPleat filter av olika filterklasser och djup kombineras med enkel plug-on design. Detta gör att ett extra förfilter kan monteras utan några större ändringar.

MaxiPleat MX75, 85, 95, 98
Produktblad (PDF)

MaxiPleat MX75,85,95, 98 R – D
Produktblad (PDF)

MaxiPleat Modular combination systems
Produktblad (PDF)

MaxiPleat MX H10, 100,120 EPA
Produktblad (PDF)

MaxiPleat MX H10, 100, 120 R – D EPA
Produktblad (PDF)