Viledon Chemcontrol Recirculation Units

Viledon Chemcontrol Recirculation Units

För ett tillförlitligt komplett skydd mot corrosion. Många industriella processer genererar förorenande gaser som kan orsaka korrosion. Viledon ChemControl-filtreringssystem är en flerstegsenhet som ger tillförlitligt skydd mot korrosion.

Läs mer

Viledon Chemwatch Online Monitoring System

Viledon Chemwatch Online Monitoring System

För exakta mätningar av korrosiva gaser ChemWatch Online Monitoring System mäter och övervakar luftens korrosivitet i rum via koppar- och silversensorer. Det enda övervakningssystemet med en stor färgskärm för tydlig överblick.

Läs mer

Viledon CarboPleat och DuoPleat

Veckat filtermediet med aktivt mikrogranulerat kol installerat i en formstabil och robust V-formad plastram. Används i applikationer där gaskoncentrationerna och en kompakt inbyggnad erfordras.

Läs mer

Viledon ChemControl Filters CCF

Viledon CCF är ett kompakt gasfilter bestående av ett veckat non-woven material innehållande kaliumpermanganat (KMnO4) för kemisorption av låga halter av H2S, SO2, formaldehyd, mercaptaner och andra oorganiska föroreningar.

Läs mer

Menardi CC-S / CC-P

Adsorptionsfilter i form av perforerad plast- eller plåtcylinder. Filtermediet kan erhållas med aktivt kol eller kemisorbent. Användes framför allt i industriapplikationer för eliminering av odörer eller korrosiva gaser men även i komfortventilationsanläggningar. Cylindern i plast är av engångstyp och kan erhållas med integrerat förfilter. Menardi CC-S (PDF) Menardi CC-P (PDF)

Läs mer

Viledon ChemControl Modules CCM

Viledon ChemControl Modules CCM är robusta gasfilterkassetter, tillverkade i brännbar plats, för tunga industriella gasfilterapplikationer där stora krav på driftsäkerhet och prestanda krävs.

Läs mer

Viledon – djupbäddsfilter

Viledon djupbäddsfilter är ett gasfilter för extrema industriella processapplikationer, där stora krav på kapacitet och driftsäkerhet finns.

Läs mer

Viledon ChemControl Pellets

Viledon ChemControl Pellets

Viledon ChemControl-pellets används för att förebygga korrosion orsakad av sura/frätande gaser. De tar bort förorenande gaser med hjälp av adsorption, absorption och kemisorption.

Läs mer