Menardi DB-TT provtagningsrör för djupbäddsfilter

Menardi DB-TT är ett system framtaget för att man på ett enkelt sätt skall kunna utföra tester av statusen på gasfiltermediat.
Menardi DB-TT består av ett inre och ett yttre rör tillverkat av PVC som tillsammans pressas ner i gasfiltermediat till önskat djup varpå man drar upp det inre röret, vrider runt det yttre för att underlätta för mediat att faller in i öppningen.

Läs mer

U-rörs manometer

U-rörsmanometer lämpad som filtervakt eller dylikt. Justerbar skala graderad ±0-400 Pa för mätning av upp till 800 Pa differenstryck.

Läs mer

Korrosivitetsmätning Viledon ChemDetect

Mätning av korrosivitet i luft för bestämning av effektivitet och livslängd hos kemisorbenter för sura gaser. Exponeras i luftströmmen under bestämd tid och det bildade korrosionslagret på metallen analyseras sedan i laboratorium. Resultat av analysen redovisas i en rapport som i detalj anger luftens kondition.

Läs mer

Tillbehör till stoftavskiljare

Reservdelar och tillbehör till de flesta på marknaden förekommande stoftavskiljare. Exempel på produkter är programverk, membranventiler, tryckluftstankar, tryckavlastare, spjäll, slussmatare mm

Läs mer

Instrumentering

Menardi tillhandahåller ett brett sortiment av instrument för exempelvis tryckmätning, flödesmätning, nivådetektering mm. Det kan handla om mekaniska såväl som elektroniska instrument både för visuell avläsning eller som givare för styrning av exempelvis en fläkt eller en pump.

Läs mer