432

Huvudkontor – Kinna

2013-10-09

Menardi Filters Europe A/S
Industrivej 13, Assens
DK-9550 Mariager
Danmark

Besöksadress
Menardi Filters Europe
Lyddevägen 17
511 58 Kinna

Kundtjänst
Telefon: 042 20 89 98

Försäljning
Anders Löfgren
Säljansvarig Renrum & Operationssalar, Vätskefiltrering
Telefon: +46 (0)42-18 88 81
Mobil: +46 (0)705-21 25 65
anders.lofgren@menardifilters.com

Michael Andersson
Säljansvarig Stoftfiltrering
Telefon: +46 (0)42 20 89 08
Mobil: +46 (0)705 86 45 26
michael.andersson@menardifilters.com