Viledon LP DIN Stoftpatroner

Cylinderformade stoftpatroner för vertikalt eller horisontellt montage med integrerad stödkorg. Standard dimension är diameter 327 respektive 200 mm. Standard höjd är 400, 600, 660, 1000 och 1200 mm.

Läs mer

Viledon LP Twist & Fix Stoftpatroner

Cylinderformade stoftpatroner med återanvändningsbar stödkorg. Standard dimension är diameter 145, 156, 218 respektive 324 mm. Standard höjd är 300, 600,1000, 1200 och 1500 mm.

Läs mer

Menardi Stoftpatroner

Produktbild saknas

Menardi kan leverera stoftpatroner till flertalet applikationer och stoftavskiljare. Vi har filtermedia i olika material och behandlingar för att passa din applikation

Läs mer

CPS Cartridge Protection Sleeves

CPS Cartridge Protection Sleeve skyddar filterpatronen mot irreversibla dammavlagringar, vilket effektivt förhindrar vecken från att snabbt bli tilltäppta av spån eller större partiklar.

Läs mer