Brand- och brandgasspjäll headericon

Menardi är återförsäljare i Sverige för Actionairs produkter. Actionair är en av Europas ledande tillverkare av brand- och brandgasspjäll. I programmet finns ett flertal olika typer av spjäll för såväl industriella som marina applikationer.

SmokeShield PTC
Brandspjäll av jalusityp, CE klassade enligt standard EN15650:2010. Brandklass E120-S.
Höljet håller läckageklass C enligt EN 1751.
Kan installeras i både vertikal och horisontell riktning.
Lämplig för kanalsystem där trycket är högst 1500 Pa och lufthastigheten inte överstiger 15m/s.
Finns både med rektangulär, oval eller cirkulär anslutning.
Det finns både elektriska och pneumatiska ställdon samt flera alternativ för positionsindikering.

Broschyr SmokeShield (PDF)

A60 Marine Damper
Brandspjäll designade för Marin och Off Shore miljö. Galvaniserat alternativt rostfritt hölje.
Rektangulärt eller cirkulärt utförande med flänsar som kan anpassas efter kundens önskemål.
Kan installeras i både horisontell och vertikal riktning.
Elektriska eller pneumatiska ställdon även ATEX-klassade.

Broschyr A60 Marine Damper (PDF)

Untitled-3