Korrosivitetsmätning Viledon ChemDetect headericon

Mätning av korrosivitet i luft för bestämning av effektivitet och livslängd hos kemisorbenter för sura gaser. Exponeras i luftströmmen under bestämd tid och det bildade korrosionslagret på metallen analyseras sedan i laboratorium. Resultat av analysen redovisas i en rapport som i detalj anger luftens kondition.