Menardi FH headericon

Menardi FH är ett modulbyggt och robust filterskåp för alla typer av filter från enklare applikationer till tyngre industri. Tillverkas i flera olika material för olika miljöer och är försedd med lucka för filterbyte från sidan. Isolering är helt täckt av skyddande stålplåtar för att isoleringen ej skall komma i direkt kontakt med omgivning eller luftströmmen.
Kan förstärkas för drift vid höga under- eller övertryck.

Menardi erbjuder ett komplett sortiment av kanalanslutna filterskåp. Skåpen kan erhållas med valfritt antal samt olika innehåll i de filtersteg som krävs beroende på filtreringskrav.

Produktblad (PDF)