Viledon WinAir påsfilter headericon

Filtret består av ett progressivt 1 eller 3-skiktsmedia och är tillverkade av obrytbara syntetiskt organiska fibrer samt mikrofibrer – filtren innehåller alltså inga glasfibrer. Tack vare täta svetsade filterfickor och ingjuten PUR ram garanteras hög funktionssäkerhet.

Filtren är mikrobiologiskt inaktiva och genererar ingen näring för mikroorganisk tillväxt. De är icke-korroderande, fuktresistenta upp till 100% relativ luftfuktighet, termiskt stabila upp till 70°C, med tillfälliga toppar upp till 80°C, och är fullständigt förbränningsbara. Viledon Winair filter uppfylla alla hygienkrav som krävs för VVS-system och liknande enheter.

Inom WinAir serie av påsfilter ingår:

Filterklass ISO coarse 65% (G4) Viledon WinAir WA45
Filterklass ISO ePM10 55% (M5 )Viledon WinAir WA50
Filterklass ISO ePM10 70% (M6) Viledon WinAir WA75
Filterklass ISO ePM10 85% (F7) Viledon WinAir WA90

Installationsguide
(PDF)